Rainy Doll - Generative NFT art

Rainy Doll
Generative NFT art solution
for Artists

เรามีเทคโนโลยี และมองหาผู้มีโครงการ NFT เข้าร่วมเติบโตไปด้วยกัน เมื่อเข้าร่วมกับ Rainy Doll แล้ว เราจะช่วยให้ศิลปิน/เจ้าของโครงการ สามารถขายงาน NFT ผ่าน Sales Page ด้วย smart contract ได้ พร้อมระบบ Generative Art ที่จะนำชิ้นงานต่างๆ มาประกอบเป็นภาพ และแปลงเป็น NFT ให้อัตโนมัติ มีทีมงานพร้อมพูดคุย ให้คำปรึกษา และสนับสนุนความเป็นไปได้ของโครงการของคุณ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเทคนิคใดๆ เพื่อไปทุ่มเทกับการสร้างสรรค์และการตลาดอย่างเต็มที่

FAQs

ได้เลย เพราะ Rainy Doll สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับ Artist/ Creator ที่ต้องการโฟกัสไปที่การสร้างสรรค์ลผลงานศิลปะ มากกว่าจะเสียเวลาไปกับงานด้านเทคนิค ทางทีมเราพร้อมให้คำปรึกษาและพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของทาง Artist/ Creator 

ค่าใช้จ่ายที่ออกโดย Project Owner มี 3 ส่วน 
1. ค่า Deploy โปรแกรมขายด้วย smart contract ประมาณ 0.25 ETH ซึ่งอาจแตกต่างตามรายละเอียดของแต่ละโปรเจค และ chain ที่เลือก
2. ค่า Setup fee เป็นค่าปรับปรุง Smart Contract ให้เข้ากับรายละเอียด และแผนการตลาดของโครงการ ประมาณ 0.5% ของมูลค่าโครงการ หรือแล้วแต่ตกลงกัน
(ตัวอย่างวิธีคิดมูลค่าโครงการ จำนวนชิ้นงาน x ราคาเฉลี่ยต่อชิ้นงาน เช่น ต้องการขายงาน 5,000 ชิ้นงาน x ราคาเฉลี่ย 0.01 ETH = มูลค่าโครงการ 50 ETH ดังนั้นค่า Setup = 0.25 ETH) 
3. ค่าส่วนแบ่งรายได้จากการขาย เมื่อมีลูกค้าซื้องานกับทางโปรเจคผ่าน Smart Contract ที่ทำขึ้น ทาง Sunny Doll จะได้รับรายได้จากการขายงานแต่ละชิ้น ในสัดส่วน 15-35% แล้วแต่ตกลง โดยจะพิจารณาจากแผนการตลาดของทาง Project Owner เป็นหลัก

ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผนการตลาดของ Project Owner (เช่น ค่า Gas ในการ mint ชิ้นงานเพื่อทำ Marketing) ซึ่งสามารถพูดคุยทำข้อตกลงกันได้ต่อไป

เมื่อต้องการจะทำโปรเจคขาย genrative NFT art โดยทั่วไปแล้วมีขอบเขตคร่าวๆ ดังนี้
1. เตรียมแผนการตลาด ที่ชัดเจน
2. เตรียมออกแบบและพัฒนางาน artwork และ roadmap ของโปรเจค เพื่อใช้กำหนด metadata และ smart contract
3. จัดทำ sales page
4. จัดทำช่องทางการสื่อสารและจัดการ community

เป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน โดย
1. การขายเกิดขึ้นที่ Sales Page ซึ่ง Project Owner สามารถปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการนำเสนอได้ตลอดเวลา เพื่อสื่อสารกับลูกค้า/collector ที่เข้ามาซื้อ
2. งานลักษณะ generative art มีจำนวนมาก การนำขึ้นขายใน marketplace ด้วยตนเองนั้นใช้เวลานาน การกรอกรายละเอียดส่วน metadata  นั้นทำได้ลำบาก ผิดพลาดง่าย และเป็นการขายแบบ Gallery ได้เพียงอย่างเดียว (คือลูกค้าดู และเลือกเฉพาะงานที่ชอบ) ที่สำคัญคือสามารถกำหนด rarity ของชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าได้แบบอัตโนมัติอีกด้วย
3. การขายผ่าน smart contract สามารถตั้งโปรแกรมการขายได้ ซึ่งรองรับเทคนิคทางการตลาดมากมาย เช่น จะช่วยให้ขายงานได้ครั้งละหลายชิ้น สามารถทำงานประเภทกล่องสุ่มได้ การขายเป็นแพคที่การันตีของแรร์ หรือการปรับราคาอัตโนมัติทุกๆ ล๊อต เป็นต้น

เราเชื่อว่าโครงการที่ดีมักมีจุดเด่น และรูปแบบที่ไม่ใช่งานทั่วไป เราจึงให้บริการ Rainy Doll แบบ custom เป็นรายโปรเจค ด้วยประสบการณ์ในการทำ generative art และ metadata จากการพัฒนา generative character มากกว่า 1,000,000 ตัวละครผ่านเกมออนไลน์แบบ MMORPG มากกว่า 14 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ และการออกแบบตัวชิ้นงาน artwork และการใช้งาน metadata ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการทำ generative NFT เป็นอย่างดีอย่างที่หาตัวเทียบได้ยาก

ทั้งนี้สำหรับโครงการที่ต้องการนำขึ้นขายใน Marketplace โดยตรง เรามีแจกโปรแกรมสำหรับงาน generative art ฟรี และสามารถนำไปใช้สำหรับขึ้นขาย Marketplace ได้ด้วยตัวศิลปินเอง โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโปรแกรมใดๆ โหลดได้ที่ https://github.com/rainydoll

ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากรับ requirment เพื่อจัดทำ template ให้กับ Project Owner
และใช้เวลา 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับงาน Artwork ที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อส่งมอบ smart contract และปุ่ม Buy เพื่อนำไปใช้กับหน้า Sales Page 

Rainy Doll Features

หมดกังวลเรื่องเทคโนโลยี และใช้เวลาให้เต็มที่กับการสร้างสรรค์และการตลาดให้กับโปรเจคของคุณ

No Coding

สร้างขึ้นเพื่อศิลปินโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใดๆ เรามีทีมเทคนิคที่ช่วยดูแล ให้คำแนะนำข้อจำกัด และขยายความเป็นไปได้ทางเทคนิค พร้อมจัดทำ template ให้กับ Project Owner เพื่อการออกแบบ metadata ที่เหมาะสม

maximum NFT possibilities

- มี function สร้างกล่องสุ่ม, ไข่, Loot box ,Gashapon, ガシャポン
- กำหนด rarity ได้หลากหลายระดับ และรูปแบบ
- สร้าง NFT พร้อม METADATA และเชื่อม METADATA กับ Properties ของ OpenSea อัตโนมัติ
- ตั้ง animation ได้รายชิ้น เป็นอิสระต่อกัน loop อัตโนมัติ

Ready to Sales

- เชื่อมต่อกับ Sales page ที่สร้างขึ้นเองได้ง่าย update การสื่อสารได้เองเท่าที่ต้องการ
- รองรับแผนการตลาดด้วย smart contract
- ตั้งโมเดลราคาได้หลากหลายรูปแบบ หลายขั้น ทั้งกำหนดไว้ก่อน หรือปรับเองได้ภายหลัง (เช่น ทำราคา PRE-SALE หรือเพิ่มมูลค่าอัตโนมัติ)
- สร้างชุด NFT สำหรับ giveaway, ทำกิจกรรมแจกได้
- เสริมตัวละคร Rare พิเศษได้โดยไม่เกี่ยวกับ parts
- สร้างการขายแบบ Gallery Sales ใน Sales Page ได้โดยไม่ต้องจำกัดเฉพาะแบบสุ่ม
 
template

การเตรียม Artwork

หลังจากทีม Rainy Doll ได้เข้าพูดคุยกับทาง Project Owner แล้ว จะออกแบบ template และ specification ให้โดยเฉพาะเป็นรายโปรเจค เช่น
- จัดแบ่ง folder ของงานตาม parts ที่ตกลงกันไว้
- แต่ละ part สามารถมี animation ได้ หรือไม่มีก็ได้ในแต่ละชิ้นงาน เช่น ทรงผม เบอร์ 01 เป็น common ไม่มี animation ในขณะที่เบอร์ 99 เป็น rare item มี animation
- มีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลของแต่ละ parts เพื่อทำ METADATA ซึ่งจะถูกส่งเข้า Marketplace เช่น OpenSea โดยตรงทันทีที่มีลูกค้าซื้อผลงาน


You are few steps away from your NFTs

5 ขั้นตอนการทำงานกับ Rainy Doll

1

Talk & understand the potentials

Project owner เข้าพูดคุยกับทีม Rainy Doll เพื่อรับทราบความต้องการ และข้อกำหนดในแผนการตลาด และ roadmap พร้อมให้คำปรึกษาในการผลิต 
2

Create your Art parts and metadata specification

Rainy Doll - ส่งมอบ template และ guide สำหรับ artwork และ metadata ตามที่ได้ตกลงกัน
Rainy Doll - เตรียม Smart Contract ตามที่ได้ตกลงกัน
3

Submit & chill

Project owner - จัดทำ Artwork และข้อมูลประกอบ(metadata)ในรูปแบบที่ตกลงไว้ ให้กับทีม Sunny Dolls 
4

Marketing and spread around

Project owner - จัดทำการตลาด สื่อสาร สร้าง community 
และสร้างหน้า Sales page รอเปิดขาย (ดูตัวอย่าง sales page คลิกที่นี่)
5

Project Planning

Rainy Doll - ส่งมอบ “ปุ่ม BUY” ให้กับ Project owner เพื่อนำขึ้นในเว็บ Sales page ที่เตรียมไว้

Projects Gallery

งานที่สร้างผ่านระบบ Rainy Doll
Sunny Dolls
Sunny Dolls (Demo project)

Type: NFT art
Features: Loot box, price increased every 100 sales, multi-level rarity
Amount 11,111
Chain: Polygon
Sales Page: https://rainydoll.debuz.com/sunnydolls 

YAKNA

Type: NFT art
Features: animated, multi-level rarity
Amount 10,000
Chain: Polygon
Sales Page: https://rainydoll.debuz.com/yakna 

Hungry Meow
Hungry Meow

Type: NFT upgradable character
Features: Loot box, multi-level rarity , animated , decorable item
Amount 10,000
Chain: Polygon
Sales Page:  https://rainydoll.debuz.com/hungrymeow

Fadalgia NFT

Type: NFT playable card 
Features: Loot box, multi-level rarity , playable
Amount 1,200
Chain: Polygon
Sales Page: http://fadalgia.net/index.html

Mendy Forever
Mendy Forever (coming soon)

Type: NFT character for games
Features: Loot box, multi-level rarity, metadata for games

© Copyright 2021 Debuz. All Rights Reserved.